maj
27

JAVNA ODBRANA DIPLOMSKOG RADA KANDIDATKINJE Mirnese Mezit

Obavještenja

Na osnovu člana 25. Pravila studiranja na II ciklusu studija na Univerzitetu „Džemal Bijedić" u Mostaru, Agromediteranski fakultet

 

oglašava

JAVNU ODBRANU DIPLOMSKOG RADA KANDIDATKINJE

 

Mirnese Mezit, bachelor inženjera poljoprivrede

pod nazivom

 

UTICAJ VODOTOPIVIH GNOJIVA NA PRINOS I KVALITET PAPRIKE (CAPSICUM ANNUUM L.)"

 

Odbrana će se obaviti 06.06.2019. godine u sali 3/II Agromediteranskog fakulteta sa početkom u 11 sati.

 

Rad se može pogledati u Univerzitetskoj biblioteci u Mostaru svakim radnim danom od 10 do 13 sati.

 

 

Mostar, 27.05.2019.                                                        DEKAN:

         Prof. dr. Elma Temim