Kontakti

Adresa:
Univerzitet "Džemal Bijedić" Mostar
Agromediteranski fakultet
Univerzitetski kampus
88104, Mostar
Bosna i Hercegovina
Telefon:
+387 36 571 388
Fax:
+387 36 571 388
E-mail: