Međunarodna saradnja

Nastavni kadar ovog Fakulteta je uspostavio mnoge kontakte i ostvario nastavnu i stručnu saradnju sa institucijama iz regiona, te Evropske Unije. Ta saradnja započeta kontaktima sa BOKU Univerzitetom u Beču, pa sa Akdeniz Univerzitetom Antalya Turska, nastavljena preko TEMPUS projekata, FP6 projekta SEEWIND, Norwegian SEE Programme in Agriculture, SIDA-Swedish International Development Agency i Nordijske Banke gena,  USAID-a, CZDA-Češke razvojne agencije, projekata sa ambasadama, TIKA-Turske razvojne agencije. Trenutno Fakultet učestvuje kao partner na dva ERASMUS+ Capacity Building projekta LANDS i BUGI.

Fakultet ima potpisan Sporazum o saradnji sa:

·         Poljoprivredni fakultet Univerziteta Istočno Sarajevo (UES)

·         Slovak University of Agriculture (SUA)

·         Poljoprivredni institute Republike Srpske (AIRS)

·         Visoka tehnička škola strukovnih studija Požarevac (VTSPO)

·         Agricultural University of Athens (AUA)

·         Visoka poljoprivredna škola strukovnih studija Šabac (VPSSA)

·         Institut za krmno bilje Kruševac (IKB)

·         Fakultet za biofarming Bačka Topola, Megatrend Univerzitet Beograd (FBF)

·         University of Szeged, Faculty of Agriculture (USZ)

·         Institut za stočarstvo Zemun (IAH)

·         Visoka škola primenjenih strukovnih studija Vranje (VSVR)

·         Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Banjoj Luci (UNIBL)

·         Visoka poljoprivredno-prehrambena škola Prokuplje (VPPŠ)

·         Zapadnobalkanski institut (WEBIN)

 

Međunarodna saradnja nam je pomogla pri nabavci opreme za lakše izvođenje nastave, za studijska putovanja i obuku kako nastavnog osoblja tako i studenata.

Preko programa za razmjenu nastavnog osoblja i studenata MEVLANA, ERASMUS i CEPUS na našem Fakultetu su boravili studenti iz Turske, Češke, Španije i Italije, kao i nastavnici iz Turske, Češke, Poljske... Naši studenti preko istih programa razmjene su boravili i borave u Turskoj, Španiji i Italiji.