Misija i vizija fakulteta

Misija

Naša misija je obrazovanje visokokvalifikovanih stručnjaka, koji će biti u stanju da uspješno odgovore savremenim izazovima iz oblasti agronomije u BiH, naučnoistraživački rad, kao i saradnja sa naučnoistraživačkim institucijama, vladinim i nevladinim institucijama i privredom.  

Vizija

Vizija Agromediteranskog fakulteta je da zauzme poziciju savremene, napredne i otvorene visokoškolske ustanove kako u Bosni i Hercegovini, tako i u okruženju.