Ostali projekti

 „Sanacija  plavljenog  zemljišta sliva rijeke Bosne postupkom fitoremedijacije"
 
Ekološki problemi izazvani katastrofalnim poplavama u FBiH 2014. godine na područjima: Zenica, Maglaj, Žepče, Odžak i Orašje nisu zanemarljivi, niti bezazleni i stvorili su obavezu sanacije plavljenog i onečišćenog zemljišta  teškim metalima i drugim kontaminanatima, koji se javljaju u iznadgraničnim vrijednostima u zemljištu i poljoprivrednim proizvodima. Agromediteranski fakultet Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru je u napravio projektni zadatak pod nazivom „Sanacija  plavljenog  zemljišta sliva rijeke Bosne postupkom fitoremedijacije". 
Cilj projekta je bio ispitivanje mogućnosti sanacije zemljišta postupkom fitoremedijacije i prijedlog mjera za biljnu proizvodnju nakon plavljenja poljoprivrednih površina u općinama sliva rijeke Bosne. Projekat je podržan od strane za Fonda za zaštitu okoliša FBiH.

FOND ZA ZASTITU OKOLISA FEDERACIJE BIH STUDIJA.pdf
(3,98 MB)