maj
30

OSVOJENI BODOVI TOKOM SEMESTRA IZ PREDMETA BIOHEMIJA (za akademsku 2018/19 godinu)

Obavještenja

OSVOJENI BODOVI TOKOM SEMESTRA IZ PREDMETA

BIOHEMIJA

(za akademsku 2018/19 godinu)

 

 

Red.br

IME  I PREZIME

I TEST

II TEST

Pohađanje nastave

UKUPNO

1.

AZEMINA  ISENOVIĆ

22

16

10

48

2.

MERIMA  MUMINOVIĆ

20

19

10

49

3.

RAĐA  VEJZOVIĆ

18

12,5

10

40,5

4.

NEJRA  ĐONKO

16

14

10

40

5.

OMER  BEĆIROVIĆ

15

12

10

37

6.

EMINA  KOVAČEVIĆ

13

14

10

37

7.

MELIKA  DUVNJAK

12

4,5

10

26,5

8.

AMIRA  BATLAK

8

5

10

23

9.

NIHAD  BIJELIĆ

6

1

10

17

10.

ANISA  HADŽIĆ

5

-

10

15

11.

DAVID  GAGRO

-

8

10

18

 

Predmetni nastavnik:

prof. dr. Alma Leto