Projekti

Naučno istraživačka aktivnost nastavnog osoblja na Agromediteranskom fakultetu se  temelji  na naučno-istraživačkim projektima koji se realizuju u Bosni i Hercegovi i okruženju, kao i međunarodnim istraživačkim projektima. Područja koja se istražuju su ona koja su trenutno od najvećeg interesa u savremenoj biljnoj proizvodnji.