FAQ | Forum | Kalendar | Kontakti | Mapa stranice
Print verzija


Home
Fakultet
Nastavnici i saradnici
Međunarodna saradnja
Projekti
Naučni skupovi
Izdavačka djelatnost
I ciklus - dodiplomski studij
II ciklus - diplomski studij
Oglasna tabla
Raspored predavanja
Ispitni rokovi
Univerzitet Džemal Bijedić Mostar

Naučni skupovi

 
  • Conference on Agriculture Perspectives in Western Balkan:"Production, Processing, Markets Programme" 2015
  • „Internacionalna konferencija submiditeranskih kultura" ICSA  Mostar - 2012 
  • Internacionalni workshop "Submediteransko voćarstvo i vinogradarstvo 2001"
  • Internacionalni workshop "Submediteransko voćarstvo i vinogradarstvo 2002"
  • Dani trešnje 2003
 

© 2008, Agromediteranski fakultet Mostar. Sva prava zadržana.