FAQ | Forum | Kalendar | Kontakti | Mapa stranice
Print verzija


Home
Fakultet
Nastavnici i saradnici
Stalno uposleni
Međunarodna saradnja
Projekti
Naučni skupovi
Izdavačka djelatnost
I ciklus - dodiplomski studij
II ciklus - diplomski studij
Oglasna tabla
Raspored predavanja
Ispitni rokovi
Univerzitet Džemal Bijedić Mostar

Stalno uposleni

Prof. dr. Džubur Ahmed

Prof. dr. Džubur Ahmed
E-mail:
Predmeti: Predmet 1, Predmet 2, Predmet 3


Detaljno
Open Edit 

van. prof. dr. Semina Hadžiabulić

van. prof. dr. Semina Hadžiabulić
E-mail:
Predmeti: Predmet 1, Predmet 2, Predmet 3


Detaljno
Open Edit 

prof.dr. Elvir Zlomušica

prof.dr. Elvir Zlomušica
E-mail:
Predmeti: Predmet 1, Predmet 2, Predmet 3


Detaljno
Open Edit 

van.prof.dr. Hanadija Omanović

van.prof.dr. Hanadija Omanović
E-mail:
Predmeti: Predmet 1, Predmet 2, Predmet 3


Detaljno
Open Edit 

van.prof.dr. Svjetlana Hadžić

van.prof.dr. Svjetlana Hadžić
E-mail:
Predmeti: Predmet 1, Predmet 2, Predmet 3


Detaljno
Open Edit 

van.prof.dr. Semira Sefo

van.prof.dr. Semira Sefo
E-mail:
Predmeti: Predmet 1, Predmet 2, Predmet 3


Detaljno
Open Edit 

van.prof.dr. Jasmina Aliman

van.prof.dr. Jasmina Aliman
E-mail:
Predmeti: Predmet 1, Predmet 2, Predmet 3


Detaljno
Open Edit 

prof.dr. Elma Temim

prof.dr. Elma Temim E - mail: elma.temim@unmo.ba

Detaljno
Open Edit 

van.prof.dr. Alma Leto

van.prof.dr. Alma Leto
E-mail:
Predmeti: Predmet 1, Predmet 2, Predmet 3


Detaljno
Open Edit 

doc.dr. Alma Mičijević

doc.dr. Alma Mičijević
E-mail:
Predmeti: Predmet 1, Predmet 2, Predmet 3


Detaljno
Open Edit 

doc.dr. Vedrana Komlen

doc.dr. Vedrana Komlen E - mail: vedrana.komlen@unmo.ba

Detaljno
Open Edit 

doc.dr. Alma Rahimić

doc.dr. Alma Rahimić
E-mail:
Predmeti: Predmet 1, Predmet 2, Predmet 3


Detaljno
Open Edit 

doc.dr. Aida Šukalić

doc.dr. Aida Šukalić E - mail: aida.sukalic@unmo.ba

Detaljno
Open Edit 

doc.dr. Alisa Hadžiabulić

doc.dr. Alisa Hadžiabulić E - mail: alisa.hadziabulic@unmo.ba

Detaljno
Open Edit 

dipl.ing. Aleksandra Šupljeglav Jukić

dipl.ing. Aleksandra Šupljeglav Jukić E - mail: aleksandra@unmo.ba

Detaljno
Open Edit 

MA, Jasna Hasanbegović, viši asistent

MA, Jasna Hasanbegović, viši asistent

Detaljno
Open Edit 
 

© 2008, Agromediteranski fakultet Mostar. Sva prava zadržana.