FAQ | Forum | Kalendar | Kontakti | Mapa stranice
Print verzija


Home
Fakultet
Nastavnici i saradnici
Međunarodna saradnja
Projekti
Naučni skupovi
Izdavačka djelatnost
I ciklus - dodiplomski studij
II ciklus - diplomski studij
Oglasna tabla
Raspored predavanja
Ispitni rokovi
Univerzitet Džemal Bijedić Mostar

B. Voćarsko vinogradarski smjer


Odsjek/Smjer: Voćarsko-vinogradarski

 

I Godina
  Naziv predmeta  God. Sem   ECTS  V
     1  I  5  30  30
 1. Osnovi biljne proizvodnje  1  I  5  30  30
 2.
Agrobotanika   1  I  5  30  30
 3. Hemija I  1  I  5  30  30
 4. Hemija II    1  I  5  30  30
 5. Matematika sa statistikom   1  I  5  30  30
 6. Agrometeorologija   1  I  5  30  30
  Ukupno:      30  180 180
             
 1. Biohemija  1  II  5  30  30
 2. Uređenje zemljišta i irigacije  1  II  5  30  30
 3. Mikrobiologija u poljoprivredi  1  II  5  30  30
 4. Pedologija  1  II  5  45  15
 5. Agroekologija  1  II  5  30  30
 6. Sistematika poljoprivrednih kultura   1  II  5  30  30
  Ukupno:       30  195  165
             
 II Godina          
  Naziv predmeta  God.  Sem  ECTS  P  V
1. Agrohemija i ishrana biljaka  2 III 5 30 30
2.  Osnovi fitomedicine  2 III 5 30 30
3.  Genetika  2 III 5 30 30
4.  Opšte voćarstvo  2 III 5 45 15
5.  Opšte vinogradarstvo 2 III 5 45 15
6.  Izborni predmet lista A   2 III 3 15 15
7.  Izborni predmet lista A   2 III 2 15 15
  Ukupno: 
30 210 150
             
  Izborni predmeti lista A 

     
1.  Ljekovito bilje i gljivarstvo  2  III 2 15  15
2.  Podizanje i projektovanje vocnjaka  2  III 2  20  10
3.  Hemija tla  2  III 3  22  8
4.  Hemija voda  2 III 3  20  10
             
1.  Rasadničarstvo   2  IV  5  30  30
2.  Osnove poljoprivredne mehanizacije    2  IV  5  45  15
3.  Fiziologija poljoprivrednih kultura   2  IV  5  30  30
4.  Ampelografija   2  IV  5  45  15
5.  Agrotehnika voćaka   2  IV  5  45  15
6. Izborni predmet lista B   2  IV  3  15  15
7.  Izborni predmet lista B   2  IV  2  15 15
  Ukupno:      30  225  135
             
  Izborni predmeti lista B
     
 1. Pčelarstvo  2  IV 2  15  15
 2.
Organska proizvodnja  voćarsko vinogradarskih kultura  2  IV 3  20  10
 3. Berba, pakovanje i čuvanje voća i grožda  2  IV  2  20  10
 4. Herbologija  2  IV  3  15  15
             
 III Godina  God.  Sem ECTS  P  V
  Naziv predmeta  3  V  5  30  30
 1. Zaštita voćaka i vinove loze  3  V  5  30  30
 2. Oplemenjivanje voćka i vinove loze  3  V  5  30  30
 3. Specijalno voćarstvo  3  V  5  30  30
 4. Vinarstvo  3  V  5  45  15
 5. Tehnologija prerade voća   3  V  5  45  15
 6. Izborni predmet lista C  3  V  3  15  15
 7. Izborni predmet lista C  3  V  2  15  15
  Ukupno:      30  210  150
             
1. Izborni predmeti lista C          
 2.  Pomotehnika voćaka   3  V  3  20  10
 3.  Intezivna proizvodnja stolnog grožda   3  V  3  20  10
 4.  Integralna proizvodnja voća   3  V  2  20  10
5. Biljni genetski resursi   3  V  2  15  15
             
 1.  Ekonomika poljoprivredne proizvodnje   3  VI  5 30 30
2. Upravljanje gazdinstvima  3  VI  5  30  30
  Stručna praksa  3  VI  10    120
  Izrada završnog rada  3  VI  10    120
  Ukupno:      30  60  300
           
             
  SVEUKUPNO  2160          
             
 
 

© 2008, Agromediteranski fakultet Mostar. Sva prava zadržana.