Obavještavaju se studenti II godine I ciklusa da će se predaja programskih zadataka iz predmeta MEHANIKA TLA I STIJENE I izvršiti u subotu, 07.09.2019.g. u 8:45h u kabinetu predmetnog asistenta.

 Studentima koji polažu pismeni ispit iz Mostova, Projektovanja mostova i Teorije elastičnosti i plastičnosti 05.09.2019.godine

Ispit iz predmeta GEOPROSTORNA BAZA PODATAKA održat će se u subotu, 7. 9. 2019 u 9 sati, umjesto 5.9.2019.
Obavještavaju se studenti odsjeka GEODEZIJA I GEOINFORMATIKA da  rokovi iz predmeta MODELIRANJE GEOINFORMACIJA  mjenjaju termine i održat će se na dane, 04.09. u 16h i 18.09. u 16h.
Obavještavaju se potencijalni kandidati da je objavljen KONKURS ZA DRUGI UPISNI ROK U ak. 2019./2020. GODINU. Sve potrebne informacije možete pronaći u priloženom dokumentu.

Obavještavaju se studenti da će se prijava ispita i kupovina ispitnih lista I termina septembarskih rokova vršiti u periodu od 17.7 do 24.7.2019. godine u periodu od 10 do 12 sati.

Napomena: Datumi ispita će biti naknadno objavljeni.

 

Dodatni septembarski rokovi (II termin rokova) se plaćaju u skladu sa Odlukom o visini troškova školarine i drugih usluga za studente Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru broj:100-2548/18 od 31.10.2018. godine.

 

Svrha doznake: G4131 - Polaganje ispita na I ciklusu u dopunskim rokovim -po ispitu

                         G4132 - Polaganje ispita na II ciklusu u dopunskim rokovima - po ispitu

Žiro-račun: 1610200000290419, Primalac: Univerzitet "Džemal Bijedić – Građevinski fakultet