Centar za održivi okoliš (COO)

U sklopu Erasmus+ projekta KLABS (CREATING THE NETWORK OF KNOWLEDGE LABS FOR SUSTAINABLE AND RESILIENT ENVIRONMENTS; http://www.klabs.pr.ac.rs/), na Građevinskom fakultetu osnovan je Centar za održivi okoliš (COO). Misija Centra je da kroz svoje aktivnosti omogući studentima dodatnu saradnju sa privredom. Pored toga, Cenatr ima obrazovni karakter, prvenstveno kroz neke predmete na studijskom programu Upravljanje okolišnom infrastrukturom, te razne seminare i obuke. Trenutno, Centar je opremljen savremenom računarskom opremom i bibliotekom sa relevantnim naslovima.