NOVA ZGRADA GRADJEVINSKOG FAKULTETA
Stručne ekskurzije
Građevinijade
Posjeta gradilištu: Izgradnja kanalizacijskih kolektora u gradu Mostaru.
DODJELA DEKANOVIH NAGRADA ZA AKADEMSKU 2016/2017 GODINU