Knjiga gostiju | Linkovi | Kontakt | Mapa Stranice | Alumni Klub
Print verzija


Početna
Oglasna tabla
Raspored nastave
Raspored ispita
Rezultati ispita
Nastava
O Fakultetu
Galerija
Downloads
ZPIMK
Naučno-istraživački rad
Centar za održivi okoliš (COO)
Univerzitet Džemal Bijedić Mostar Forum:UNMO:BA

CESTE

Ime i prezime

Teorija

Zadaci

Ocjena ispita

Emina Redžić

80 (26.06.2019.)

88

Osam (8)

Amra Čalkić

50 (26.06.2019.)

80

Sedam (7)

Amina Đuliman

67 (26.06.2019.)

60

Šest (6)

Mahdi Begović

50 (14.07.2018.)

70

Šest (6)

Mirsad Pajević

50 (26.06.2019.)

68

Šest (6)

Elma Perva

50 (26.06.2019.)

68

Šest (6)

Selma Šoljić

51 (26.06.2019.)

63

Šest (6)

Dalila Hero

67

51

Šest (6)

Jasmin Nurikić

56

51

Šest (6)

Jasmina Karadža

50 (26.06.2019.)

50

Šest (6)

 

 

Na dio sa zadacima se pozivaju:

 

Adin Skopljaković (teorija 54 boda)

 

Na dio sa teorijom se poziva:

 

Gina Grobben (zadaci 53 boda)

Haris Fazlović (zadaci 50 bodova)

 
©1977 - 2008, Građevinski fakultet Mostar. Sva prava zadržana.