Knjiga gostiju | Linkovi | Kontakt | Mapa Stranice | Alumni Klub
Print verzija


Početna
Oglasna tabla
Raspored nastave
Raspored ispita
Rezultati ispita
Nastava
O Fakultetu
Galerija
Downloads
ZPIMK
Naučno-istraživački rad
Centar za održivi okoliš (COO)
Univerzitet Džemal Bijedić Mostar Forum:UNMO:BA

MOSTOVI

MOSTOVI III god.

 

1.      Hajrija Tajar                                    Pi=6+;

2.      Hebibović Almina                            Pi=6;

3.      Benjamin Oglečevac                       Pi=6-;(samo jednom usmeni)

 

Ostani kandidati nisu zadovoljili na pismenom dijelu ispita.

 

Studenti radove mogu pogledati kod predmetnog nastavnika od 12,00 sati svaki dan počevši od 10.09.2019.godine uz prezentaciju urađenih zadataka sa ispita.

Usmeni dio ispita odražat će se dana 16.09.2019.godine na Građevinskom fakultetu sa početkom u 10,00 sati.

Na usmeni ispit MORAJU izaći svi kandidati koji su sad ili prethodno položili pismeni dio ispita uz prethodnu odbranu urađenog programa (kandidati koji ne pristupe polaganju usmenog ispita morat će ponovo polagati isti).

Kandidati koji su na pismenom dijelu dobili ocjenu 6- mogu polagati usmeni ispit samo jedanput, a ostali kandidati dva puta.

 

                                                                                    Predmetni nastavnik:

 

                                                                                                               Doc.dr. Ismet Hajduk dig

 
©1977 - 2008, Građevinski fakultet Mostar. Sva prava zadržana.