Rezultati ispita

R E Z U L T A T I pismenog dijela ispita iz MOSTOVA održanog 05.09.2019.god.

Rezultati popravnog ispita - dio teorija iz Inženjerske matematike Iodržanog 03.09.2019.


Rezultati završnog ispita iz predmeta PRAKTIČNA GEODEZIJA I

REZULTATI  pismenog dijela ispita iz predmeta Mehanika I, Otpornost materijala II i Dinamika konstrukcija održan dana 03.09.2019.


Rezultati ispita iz predmeta „Ceste" održanog  31.08.2019.


REZULTATI pismenog dijela ispita iz predmeta STATIKA KONSTRUKCIJA II održanog dana 29.08.2019. godine 

Rezultati ispita iz predmeta TEORIJA IZJEDNAČENJA I održanog 31.08.2019.g.

Ispitni rezultati iz predmeta MEHANIKA II održanog 27.08.2019. godine

 


Ispitni rezultati iz predmeta OTPORNOST MATERIJALA I održanog 26.08.2019.godine


Rezultati ispita iz predmeta GEODEZIJA za studente II godine - opći smjer

Rezultati ispita iz predmeta "Primjena računara u građevinarstvu" koji je održan 28.8.2019.

Rezultati dijela ispita-zadaci iz predmeta  Inženjerske matematike  II  održanog 28.08.2019. godine


Rezultati ispita iz predmeta Inž.mat III (master studij) održanog 28.08.2019. godine


Rezultati dijela ispita-zadaci iz predmeta Inženjerska matematika održanog 26.08.2019.g


R E Z U L T A T I pismenog i usmenog dijela ispita iz Teorije elastičnosti i plastičnosti održanog 16.7.2019.god. 

R E Z U L T A T I usmenog dijela ispita iz  PROJEKTOVANJA MOSTOVA održanog 16.07.2019.god.


R E Z U L T A T I usmenog dijela ispita iz MOSTOVA održanog 16.07.2019.god.

Rezultati ispita iz predmeta „Ceste" održanog  13.07.2019.


Rezultati ispita iz predmeta „Upravljanje i održavanje puteva" održanog 13.07.2019.


REZULTATI pismenog dijela ispita iz predmeta STATIKA KONSTRUKCIJA II održanog dana 12.07.2019. godine 

Rezultati dodatnog ispita - dio teorija iz Inženjerske matematike Iodržanog 15.07.2019.


Rezultati 2. parcijalnog ispita iz predmeta MODELIRANJE GEOINFORMACIJA

Rezultati završnog ispita iz predmeta Praktična geodezija II

Ispitni rezultati iz predmeta OTPORNOST MATERIJALA I održanog 10.07.2019.godine