Knjiga gostiju | Linkovi | Kontakt | Mapa Stranice | Alumni Klub
Print verzija


Početna
Oglasna tabla
Raspored nastave
Raspored ispita
Rezultati ispita
Nastava
O Fakultetu
Galerija
Downloads
ZPIMK
Naučno-istraživački rad
Centar za održivi okoliš (COO)
Univerzitet Džemal Bijedić Mostar Forum:UNMO:BA

OBAVJEŠTENJE

Redni broj

Prezime (ime oca) Ime

Status

       1.

Žiko (Hikmet) Amina

redovan

2.

Omanović (Enes) Benjamin

redovan

3.

Makić (Mirzad) Midjana

redovan

4.

Alibašić (Ibro) Alma

redovan

5.

Mujakić (Suad) Nedžad

redovan

6.

Novalić (Džemal) Almin

redovan

7.

Memić (Nijaz) Zejna

redovan

8.

Dervišić (Armin) Umejr

redovan

9.

Švago (Mirnes) Maid

redovan

10.

Kolčaković (Muhamed) Edin

redovan

11.

Hero (Ekrem) Faris

redovan

12.

Bećić (Meho) Aldisa

redovan

13.

Kuloglić (Amir) Ajla

redovan

14.

Krbuljić (Mirsad) Nisad

redovan

15.

Halilović (Almir) Hana

redovan

16.

Gosto (Adem) Maida

redovan

17.

Husrep (Imzo) Amra

redovan

 

Kandidati koji su se prijavili na odsjek Geodezija i geoinformatika trebaju da sačekaju Odluku Senata o upisu  koja će se održati 18.7.2019. godine.

O B A V J E Š T E NJ E

o upisu u akademsku 2019./2020. godinu

I ciklus - I upisni rok

 

Obavještavaju se kandidati koji su predali dokumente na Konkurs za upis u I godinu studija 2019./2020. godine, Opći odsjek da mogu izvršiti upis koji će se vršiti od 10.7.-19.7.2018 godine u studentskoj službi fakulteta od 10-12 sati.

 

Svi kandidati su konkurisali kao redovni i tako treba da izvrše i upis.

Za upis je potrebno:

- index i upisni materijal (kupiti u zgradi Rektorata, kancelarija br.5 - 30 KM i uredno popuniti)

- 2 slike formata 4x6 cm

- ljekarsko uvjerenje

- uplatnica od 200 KM, svrha doznake: G1101 uplata za zimski semestar-akademska 2019./20. god.,žiro-račun broj: 1610200000290419, primalac: Univerzitet "Džemal Bijedić" - Građevinski fakultet

- uplatnica od 40 KM, svrha doznake: G2101, G2012, G2013-KORIŠTENJE BIBLIOTEKE, ČLANSTVO U UNIJI STUDENATA I NAKNADA ZA ODRŽAVANJE ZGRADE I INVENTARA, žiro-račun broj. 1610200000290031, primalac: Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru

 
©1977 - 2008, Građevinski fakultet Mostar. Sva prava zadržana.