Alumni Klub

ALUMNI KLUB GRAĐEVINSKOG FAKULTETA počeo je pripreme za svoj rad. To je klub studenata koji su diplomirali na našem Fakultetu i koji žele ostati u kontaktu sa kolegama i Fakultetom. U budućnosti će Građevinski fakultet organizirati zajednička druženja članova Alumni Kluba.
Molimo sve zainteresirane buduće članove da ispune anketu i ostave svoje podatke.
Alumni Klub