Knjiga gostiju | Linkovi | Kontakt | Mapa Stranice | Alumni Klub
Print verzija


Početna
Oglasna tabla
Raspored nastave
Raspored ispita
Rezultati ispita
Nastava
O Fakultetu
Galerija
Downloads
ZPIMK
Naučno-istraživački rad
Centar za održivi okoliš (COO)
Univerzitet Džemal Bijedić Mostar Forum:UNMO:BA

ZAVOD ZA PROJEKTOVANJE I ISPITIVANJE
MATERIJALA I KONSTRUKCIJA
GRAĐEVINSKOG FAKULTETA U MOSTARU

Logo ZAVODA

U prijeratnom periodu djelovao je "Zavod za građevinarstvo i građevinske konstrukcije", pri Građevinskom fakultetu u Mostaru koji je osnovan 1978. godine. Ovaj period karakterističan je po više ostvarenih naučnoistrživačkih projekata posebno iz domena korištenja sekundarnih sirovina, kao što su elektrofilterski pepeo iz "TE Gacko" i silikatni otpad od tvornice ferosilicija iz Jajca. Značajna aktivnost odvijala se i na problematici voda u kršu i izvođenju vodozaptivnih radova. Fakultet i Zavod bili su uključeni u društvene ciljeve, koji su finansirani od strane SIZ-a nauke BiH.

U novembru 1995. godine nastavljen je stručni, razvojni i naučni rad kroz Zavod, ali pod imenom: "Zavod za projektovanje i ispitivanje materijala i konstrukcija". Laboratorija Zavoda locirana je u Zaliku i kompletirana je uglavnom opremom, koju je finansirala Evropska unija.

Kadar sa Fakulteta učestvuje u radu Zavoda, tako da postoje specijalisti za pojedine oblasti iz građevinske i geološke djelatnosti, a također su angažovani i stručnjaci sa drugih fakulteta i instituta.


Zavod ima saradnju sa institucijama:
 • Tehnički fakultet u Bihaću,
 • Institut za geotehniku u Sarajevu,
 • Institut za saobraćaj u Sarajevu,
 • Institut za geologiju u Sarajevu,
 • Institut "Kemal Kapetanović" u Zenici,
 • Laboratorija "Igman" u Konjicu,
 • Institut za materijale i konstrukcije u Sarajevu,
 • LGA Institut u Nurnberg-u.

U poratnom periodu Zavod je posebno angažiran na:

 • Kontroli kvaliteta betona i komponenti betona, isptivanje pritisnih čvrstoća (slike);

   
 


 • geotehničkim ispitivanjima na saobraćajnicama i drugim objektima (slike);

 
 


 • ispitivanjima injekcionih smjesa;
 • ispitivanjima krečnih i cementnih maltera (slike);

   


 • kontroli kvaliteta opekarskih proizvoda i betonskih cijevi;
  kontroli kvaliteta betonskih blokova za zidanje;
 • ispitivanje kamena (slike);

   


 • hemijskoj kontroli vode.
ZPIMK.pdf
(222,61 KB)
 
©1977 - 2008, Građevinski fakultet Mostar. Sva prava zadržana.