FAQ | Forum | Kalendar | Kontakti | Mapa stranice
Print this page


Home
Raspored predavanja
Raspored ispita
Projekti
Oglasna tabla
Univerzitet Džemal Bijedić Mostar

jan
5

EUREKA: Optimal welding parameters of SA 387 Gr. 91 thick steel plates in corrosive environment

Uncategorized
 
 
 
 
 
 
 
 

                  E U R E K A 


Mašinski fakultet Univerziteta „Džemal Bijedić" Mostar učestvuje kao projektni partner u EUREKA projektu - Optimal welding parameters of SA 387 Gr. 91 thick steel plates in corrosive environment.
Koordinator projekta R Srbije: dr. sc. Meri Burzić sa  University of Belgrade, Innovation Centre of the Faculty of Mechanical Engineering, sa partnerima BASKET d.o.o., Užice, MTK Metal-Komerc d.o.o., Bela Zemlja,

Kordinator projkta BiH:  dr.sc. Mersida Manjgo sa University Džemal Bijedić of Mostar, Mechanical Faculty, sa partnerom BEKTO PRECIZA d.o.o., Goražde.

Cilj projekta je  definisanje optimalnih parametra zavarivanja legiranog Cr-Mo čelika,  koji treba da omoguće izradu koroziono postojanih zavarenih spojeva i spojeva gdje je prisustvo zavarivačkih greški i prslina svedeno na minimum. Takođe, u fazi projektovanja zbog izrazito dobrih mehaničkih osobina, kao i otpornosti na prisustvo i propagaciju prsline u eksploatacionim uslovima, njegovom primjenom ostvariće se  značajna ušteda u materijalu kao i značajno smanjenje opasnosti od loma.

Projekat će se provodi u periodu 2016 -2018.godina.

 

© 2009, Mašinski fakultet Mostar. Sva prava zadržana.