FAQ | Forum | Kalendar | Kontakti | Mapa stranice
Print this page


Home
Raspored predavanja
Raspored ispita
Projekti
Oglasna tabla
Univerzitet Džemal Bijedić Mostar

jan
3

I CIKLUS-OVJERA ZIMSKOG I UPIS LJETNOG SEMESTRA U PERIODU OD 13.1. DO 17.1.

Obavještenja
OBAVJEŠTENJE 
ZA STUDENTE I CIKLUSA

OVJERA ZIMSKOG I UPIS LJETNOG SEMESTRA OBAVLJATI ĆE SE U PERIODU 
OD 13.1. DO 17.1.2020. GODINE

U NAVEDENOM PERIODU STUDENTSKA SLUŽBA ĆE RADITI OD 10 DO 13 SATI


REDOVNI STUDENTI:

PRILIKOM OVJERE ZIMSKOG I UPISA LJETNOG SEMESTRA TREBAJU PREDATI:
1. POPUNJEN OBRAZAC ZA OVJERU/UPIS SEMESTRA (MOŽE SE BESPLATNO PREUZETI U STUDENTSKOJ SLUŽBI)

2. INDEKS (SA POTPISIMA PREDMETNIH NASTAVNIKA IZ PREDMETA KOJI SU SLUŠANI U ZIMSKOM SEMESTRU) 

3. UPLATNICU ZA PREOSTALA DUGOVANJA ZA ŠKOLARINU

a)PRVI PUT UPISANI – PRVA GODINA: 200,00 KM, SVRHA M1101- UPLATA ZA LJETNI SEMESTAR   

b)PRVI PUT UPISANI – NAREDNA GODINA STUDIJA : 200,00 KM , SVRHA: M1102 – UPLATA ZA LJETNI SEMESTAR

c)PRVI PUT UPISANI- NAREDNA GODINA - PRENOS  ISPITA: 80,00 KM  PO NE POLOŽENOM ISPITU, SVRHA: M1102 – PRENOS ISPITA

d)PONOVCI: 200,00 KM, SVRHA: M1104- UPLATA ZA LJETNI SEMESTAR

e)PONOVCI-PRENOS ISPITA: 80,00 PO NE POLOŽENOM ISPITU, SVRHA: M1104- PRENOS ISPITA

UPLATE IZVRŠITI NA ŽIRO RAČUN MAŠINSKOG FAKULTETA BROJ 1610200000291098
 

VANREDNI STUDENTI:

PRILIKOM OVJERE ZIMSKOG I UPISA LJETNOG SEMESTRA TREBAJU PREDATI:

1. POPUNJEN OBRAZAC ZA OVJERU/UPIS SEMESTRA (MOŽE SE BESPLATNO PREUZETI U STUDENTSKOJ SLUŽBI)

2. INDEKS

3. UPLATNICU ZA PREOSTALA DUGOVANJA ZA ŠKOLARINU

a)PRVI PUT UPISANI- PRVA GODINA STUDIJA : SVRHA: M1306 - RATA ŠKOLARINE
b)PRVI PUT UPISANI- NAREDNA GODINA STUDIJA:, SVRHA: M1307 - RATA ŠKOLARINE
c)PONOVCI: 200, 00 KM, SVRHA: M1309 - DRUGA RATA ŠKOLARINE
d)PONOVCI - PRENOS ISPITA: 80,00 KM PO NE POLOŽENOM ISPITU, SVRHA: M1309- PRENOS ISPITA

UPLATE IZVRŠITI NA ŽIRO RAČUN MAŠINSKOG FAKULTETA BROJ 1610200000291098


NAPOMENA:
STUDENTI KOJI NE IZVRŠE OVJERU SEMESTRA NEĆE MOĆI PRISTUPITI ISPITIMA U 
JANUARSKO – FEBRUARSKOM  ISPITNOM ROKU 

STUDENTSKA SLUŽBA

 

© 2009, Mašinski fakultet Mostar. Sva prava zadržana.