FAQ | Forum | Kalendar | Kontakti | Mapa stranice
Print this page


Home
Raspored predavanja
Raspored ispita
Projekti
Oglasna tabla
Univerzitet Džemal Bijedić Mostar

jan
3

II CIKLUS-OVJERA ZIMSKOG I UPIS LJETNOG SEMESTRA U PERIODU OD 13.1. DO 17.1.

Obavještenja
OBAVJEŠTENJE 
ZA STUDENTE II CIKLUSA

OVJERA ZIMSKOG I UPIS LJETNOG SEMESTRA OBAVLJATI ĆE SE U PERIODU 
OD 13.1. DO 17.1.2020. GODINE


REDOVNI STUDENTI:

PRILIKOM OVJERE ZIMSKOG I UPISA LJETNOG SEMESTRA TREBAJU PREDATI:
1. POPUNJEN OBRAZAC ZA OVJERU/UPIS SEMESTRA (MOŽE SE BESPLATNO PREUZETI U STUDENTSKOJ SLUŽBI)

2. INDEKS (SA POTPISIMA PREDMETNIH NASTAVNIKA IZ PREDMETA KOJI  SU SLUŠANI U ZIMSKOM SEMESTRU) 

3. UPLATNICU ZA PREOSTALA DUGOVANJA ZA ŠKOLARINU

a)PRVI PUT UPISANI – PRVA GODINA: 400,00 KM, SVRHA M1501- UPLATA ZA LJETNI SEMESTAR   

b)PRVI PUT UPISANI – DRUGA GODINA STUDIJA : 400,00 KM , SVRHA: M1502 – UPLATA ZA LJETNI SEMESTAR

UPLATE IZVRŠITI NA ŽIRO RAČUN MAŠINSKOG FAKULTETA BROJ 1610200000291098


VANREDNI STUDENTI:

PRILIKOM OVJERE ZIMSKOG I UPISA LJETNOG SEMESTRA TREBAJU PREDATI:

1. POPUNJEN OBRAZAC ZA OVJERU/UPIS SEMESTRA (MOŽE SE BESPLATNOPREUZETI U STUDENTSKOJ SLUŽBI)

2. INDEKS

3. UPLATNICU ZA PREOSTALA DUGOVANJA ZA ŠKOLARINU

a)PRVI PUT UPISANI- PRVA GODINA STUDIJA : SVRHA: M1601 - RATA ŠKOLARINE
b)PRVI PUT UPISANI- DRUGA GODINA STUDIJA: SVRHA: M1602 - RATA ŠKOLARINE


UPLATE IZVRŠITI NA ŽIRO RAČUN MAŠINSKOG FAKULTETA BROJ 1610200000291098


NAPOMENA:
STUDENTI KOJI NE IZVRŠE OVJERU SEMESTRA NEĆE MOĆI PRISTUPITI ISPITIMA U JANUARSKO – FEBRUARSKOM  ISPITNOM ROKU 

STUDENTSKA SLUŽBA

 

© 2009, Mašinski fakultet Mostar. Sva prava zadržana.