FAQ | Forum | Kalendar | Kontakti | Mapa stranice
Print this page


Home
Raspored predavanja
Raspored ispita
Projekti
Oglasna tabla
Univerzitet Džemal Bijedić Mostar

nov
4

Javna odbrana diplomskog rada (II ciklus) kandidatkinje Eldine Šemšić bach. mašinstva

Oglasi
UNIVERZITET "DŽEMAL BIJEDIĆ”  U MOSTARU
MAŠINSKI FAKULTETOGLAŠAVA
javnu odbranu diplomskog rada II ciklusaKandidatkinje  Eldine Šemšić bach.maš., pod naslovom „Vrednovanje značaja uticaja buke na okolinu u HE Salakovac ”.

Javna odbrana održati će se  u četvrtak, 14.11.2019. godine u učionici 6 Fakulteta sa početkom u 13 sati pred Komisijom u sastavu:

        - v.prof.dr. Daut Denjo - Predsjednik
        - v.prof.dr. Senada Pobrić - član - mentor
        - doc.dr. Rešad Malović - član
        - doc.dr. Emir Nezirić - rezervni član


Uvid u rad može se ostvariti u  prostorijama Studentske službe svakim radnim danom do 14  sati. 

 

© 2009, Mašinski fakultet Mostar. Sva prava zadržana.