FAQ | Forum | Kalendar | Kontakti | Mapa stranice
Print this page


Home
Raspored predavanja
Raspored ispita
Projekti
Oglasna tabla
Univerzitet Džemal Bijedić Mostar

okt
30

KOLIZIJA - ljetni semestar

Studentska služba

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE

PONOVCE I i II GODINE  -  KOLIZIJA

 

STUDENTI KOJI ŽELE UPISATI KOLIZIJU (ljetni semestar) TREBAJU DO 2.11.2018. GODINE PREDATI U STUDENTSKU SLUŽBU SLJEDEĆE:

1. MOLBU (preuzeti u studentskoj službi) ZA PREDMETE KOJE ŽELE

   SLUŠATI U LJETNOM SEMESTRU

2. UPLATNICU U IZNOSU OD:

    - REDOVNI STUDENTI 80KM ZA SVAKI PREDMET KOJI SE

       PRIJAVLJUJE Svrha: M4136 Kolizioni predmet/i

    - VANREDNI STUDENTI 150KM ZA SVAKI PREDMET KOJI SE

       PRIJAVLJUJE Svrha: M4137 Kolizioni predmet/i

 (uplate izvršiti na ž. rač. Mašinskog fakulteta br. 1610200000291098)

(NAPOMENA: uplatnica se može predati prilikom upisa ljetnog semestra)

3. INDEKS

 

NAPOMENA:

Uslov za koliziju je:

- za ponovce I godine – najmanje 5 položenih ispita na I godini odnosno da je ostvario najmanje 30 ECTS kredita iz predmeta s te godine studija u prethodnoj akademskoj godini

 

- za ponovce II godine – najmanje 5 položenih ispita na II godini odnosno da je ostvario najmanje 30 ECTS kredita iz predmeta s te godine studija u prethodnoj akademskoj godini

 

Prilikom upisa kolizije ukupno opterećenje po semestru u zbiru (predmeta koji su nepoloženi+kolizioni predmeti) ne može biti veće od 30 ECTS bodova

STUDENTSKA SLUŽBA


 

© 2009, Mašinski fakultet Mostar. Sva prava zadržana.