Kontakti

Adresa:
Univerzitet "Džemal Bijedić" Mostar
Mašinski fakultet
Univerzitetski Kampus
88104, Mostar
Bosna i Hercegovina

Telefon:
+387 36 571 258

Fax:
+387 36 571 258

E-mail: