jan
17

Obavještenje apsolventima i imatrikulantima o načinu prijavljivanja ispita

Obavještenja
Obavještavaju se apsolventi i imatrikulanti da zbog tehničkih problema u sistemu eUNMO januarsko-februarske ispitne rokove prijavljuju na studentskoj službi kao i do sada popunjavanjem ispitnih prijava.
Prijave se mogu preuzeti besplatno na studentskoj službi.
Zbog trenutne situacije profesori i studentska služba biće maksimalno tolerantni u vezi sa prijavama i izlascima na ispite.
Studenti u statusu apsolventa i imatrikulanta će putem sistema moći pratiti sve obavijesti i rezultate ispita.
Redovni studenti ispite prijavljuju putem sistema eUNMO.