jan
15

Obavještenje za diplomante koji su studije okončali u 2019 godini-uplate za diplomu

Obavještenja

Obavještavaju se studenti koji su završili studij u 2019. godini da su obavezni na ime troškova izrade diplome najkasnije do7.2.2020. godine uplatiti sljedeće:

I ciklus studija

100,00 KM, svrha doznake: M4115 –izdavanje diplome I ciklusa studija

Uplatu izvršiti na broj ž.r. 1610200000291098, primalac Mašinski fakultet

II ciklus studija

200,00 KM, svrha doznake: M4118- izdavanje diplome II ciklusa studija

Uplatu izvršiti na broj ž.r. 1610200000291098, primalac Mašinski fakultet

Uplatnice dostaviti u studentsku službulično ili poslati skeniran primjerak na email dijana.hadziosmanovic@unmo.ba (ukoliko dostavljate uplatnicu putem emaila, original trebate predati prilikom dolaska na promociju)  do 7.2.2020. godine radi evidencije dolaska na promociju.

Za sve dodatne informacije možete kontaktirati Studentsku službuputem kontakt telefona 036/571-258.

SVEČANA PROMOCIJA I DODJELA DIPLOMA ODRŽATI ĆE SE U SUBOTU 08.02.2020. GODINE U SPORTSKOJ DVORANI USRC "MITHAT HUJDUR HUJKA" - SJEVERNI LOGOR SA POČETKOM U 11 SATI.

DIPOLOMANTI KOJI ĆE PRISUSTVOVATI PROMOCIJI TREBAJU DOCI DO 10:30 SATI

Napomena: U skladu sa članom 4. st.4. Odluke Upravnog odbora Univerziteta o visini školarina i drugih naknada za studente, studenti koji ne preuzmu diplomu u roku od 60 dana od dana izdavanja, platiti će naknadu utvrđenu za izdavanje duplikata diplome tj.

I ciklus – 150,00 KM;

II ciklus – 250,00 KM.

                                                                      

Studentska služba