feb
18

Prijava izbornih predmeta II ciklus

Studentska služba
Obavještavaju se studenti II ciklusa da su dužni prijaviti izborne predmete putem online forme najkasnije do SRIJEDE, 20.2.2019.
Obrazac za prijavu izbornih predmeta mogu popuniti na studentskoj službi u prvoj sedmici nastave.