FAQ | Forum | Kalendar | Kontakti | Mapa stranice
Print this page


Home
Raspored predavanja
Raspored ispita
Projekti
Oglasna tabla
Univerzitet Džemal Bijedić Mostar

aug
23

Upis prijavljenih kandidata na prvom upisnom roku - Obavještenje za kandidate koji su primljeni na smjerove Dizajn proizvoda i Energetika

Studentska služba
Obavještavaju se svi kandidati koji su se prijavili na prvom upisnom roku, na smerove Dizajn proizvoda i Energetika, da mogu izvršiti na Fakultet. Rok za upis je do 30.8.2019 godine.

Kandidati koji su se prijavili na smjer Kompjuterski inžinjering, a nisu se upisali do 17.7. trebaju izvršiti upis najkasnije do 30.8.2019. godine
 


STUDENTI PRILIKOM UPISA U PRVU GODINU POTREBNO JE DA DOSTAVE  U STUDENTSKU SLUŽBU FAKULTETA SLIJEDEĆE:

REDOVNI STUDENTI:
  1.     UPLATNICU NA IZNOS OD 200 KM - UPLATU IZVRŠITI NA ŽIRO 
          RAČUN MAŠINSKOG FAKULTETA  BR. ŽIRO RAČUNA 1610200000291098 (SVRHA: M1101 UPIS U PRVI  
          SEMESTAR) 
 
  2.     UPLATNICU NA IZNOS OD 40 KM (SVRHA: M2101, M2102, M2103 
          KORIŠTENJE BIBLIOTEKE,UNIJA STUDENATA, NAKNADA ZA ODRŽAVANJE)  
          UPLATU IZVRŠITI NA ŽIRO RAČUN UNIVERZITETA
          BR. ŽIRO RAČUNA 1610200000290031

  3.     2 SLIKE ( ZA INDEKS I DOSIJE)

  4.     INDEKS SA POPUNJENIM UPISNIM MATERIJALOM (KUPUJE SE U  ZGRADI  REKTORATA)

  5.     LJEKARSKO UVJERENJE
 
VANREDNI STUDENTI:
  1.     UPLATNICU NA IZNOS OD 800 KM (SVRHA: M1306 UPIS U PRVU GODINU) 
          UPLATU IZVRŠITI NA ŽIRO RAČUN MAŠINSKOG FAKULTETA  BR. ŽIRO RAČUNA 1610200000291098 

  2.     UPLATNICU NA IZNOS OD 40 KM  (SVRHA: M2101, M2102, M2103 KORIŠTENJE BIBLIOTEKE,  UNIJA 
         STUDENATA,NAKNADA ZA ODRŽAVANJE)  UPLATU IZVRŠITI NA ŽIRO RAČUN UNIVERZITETA
          BR. ŽIRO RAČUNA 1610200000290031

  3.     2 SLIKE ( ZA INDEKS I DOSIJE)

  4.     INDEKS SA POPUNJENIM UPISNIM MATERIJALOM (KUPUJE SE U  ZGRADI  REKTORATA)

  5.     LJEKARSKO UVJERENJE
 

© 2009, Mašinski fakultet Mostar. Sva prava zadržana.