feb
6

USMENI ISPIT- Organizacija i ekonomika preduzeća, Sistem kvaliteta

Obavještenja
USMENI ISPITI ODRŽAT ĆE SE U SLJEDEĆIM TERMINIMA:
- ORGANIZACIJA I EKONOMIKA PREDUZEĆA
                                 PETAK, 14.2.2020. U 9 ČASOVA
                                 PETAK, 21.2.2020. U 9 ČASOVA
 
- SISTEM KVALITETA
                                 PETAK, 14.2.2020. U 11 ČASOVA
                                 PETAK, 21.2.2020. U 11 ČASOVA