Contract on enrolment of students from Republic of Turkey
Objavljeno: 28. sep 2012. | Kategorija: Obavještenja | Pogledano: 9536 puta
Dzemal Bijedic University of Mostar has signed the Contract on enrolment of students from Republic of Turkey at the Dzemal Bijedic University of Mostar with International Education Centre "EUROSTAR EGITIM MERKEZI", Republic of Turkey.

According to the Contract, EUROSTAR EGITIM MERKEZI will carry out all the preparations for the enrolment of students from Republic of Turkey that want to study at Dzemal Bijedic University of Mostar Faculties. EUROSTAR EGITIM MERKEZI will also cooperate with persons interested to enrol at the University study programmes and provide them with consultations.

Contact:
EUROSTAR EGITIM MERKEZI
Istikal Caddesi No:49/5
Mavihan Taksim/Istanbul
telephone 0212 244066, 05074301733
 
 
Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru je potpisao Ugovor o upisu studenata iz Republike Turske na Univerzitet "Džemal Bijedić"  u Mostaru sa Međunarodnim edukacijskiim centarom "EUROSTAR EGITIM MERKEZI" iz Republike Turske.

U skladu sa Ugovorom EUROSTAR EGITIM MERKEZI će vršiti sve pripreme za upis studenata iz Republike Turske koji žele studirati na fakultetima-članicama Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru kao i sarađivati sa osobama zainteresovanim za upis na studijske programe Univerziteta i pružati im konsultantske usluge.

Kontakt:
EUROSTAR EGITIM MERKEZI
Istikal Caddesi No:49/5
Mavihan Taksim/Istanbul
telefon 0212 244066, 05074301733