Da li ste znali da naš Univerzitet već tri godine pruža uslugu EDUROAM?
Objavljeno: 8. jan 2019. | Kategorija: Bez kategorije | Pogledano: 1020 puta
Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru kroz uslugu eduroam – osmišljenu pod okriljem Evropskog udruženja akademskih i istraživačkih mreža (TERENA) i ostvarenu kroz međunarodni projekt GÉANT – pruža provjereno siguran i besplatan pristup internetu svim uposlenicima, nastavnicima i saradnicima.

Naime, Univerzitet je, još prije tri godine, uspješno okončao implementaciju 802.1x standarda za autentikaciju na WiFi mrežu, te time omogućio korištenje eduroam (EDUcation ROAMing) usluge koja podrazumijeva besplatan i siguran pristup internetu za međunarodnu istraživačku i obrazovnu zajednicu – odnosno za istraživač(ic)e, profesor(ic)e i student(ic)e – bilo gdje u svijetu.

Eduroam usluga je dostupna u čak 101 zemlji, a Bosna i Hercegovina se upisala na listu zahvaljujući pilot projektu na Univerzitetu u Sarajevu (Univerzitetski tele-informatički centar UTIC) i Univerzitetu "Džemal Bijedić” u Mostaru. Na Univerzitetu "Džemal Bijedić” u Mostaru radimo na širenju WiFi mreže, te uskoro planiramo omogućiti korištenje eduroam usluge i svim našim studenti(ca)ma.

Konačno, vrijedi spomenuti da je eduroam zasnovan na najsigurnijoj enkripciji i autentikacijskim standardima koji danas postoje, te je stoga mnogo sigurniji od uobičajenih komercijalnih hotspota.

Više informacija o koristima za krajnje korisnike/ce te o rasprostranjenosti eduroam usluge moguće je pronaći na zvaničnoj web-stranici https://www.eduroam.org/.