Print verzija Posalji prijatelju Dodaj u Favorite
Home Page
Univerzitet
Važni datumi
Rektori Univerziteta
Članovi upravnog odbora
Članovi Senata
Osoblje Rektorata
Dokumenti
Naučno-istraživački rad
Zbornici radova
Prigovor
Anonimno prigovor
Institucije
Fakulteti
Foto galerija
Linkovi
Novosti
Oglasna tabla
Pročitaj MAIL

Registar zbornika radova

Registar.docx (42,11 KB)


BH Telecom

Važni datumi

6. novembar 1950. godine Osnovana Viša pedagoška škola
11. novembar 1959. godine Osnovana Visoka tehnička škola
10. mart 1961. godine Osnovan Studentski dom u Mostaru, čija prava pruzima 1970.godine Univerzitet
22. juli 1970. godine Spajanje VTŠMS sa Mašinskim fakultetom u Sarajevu.
Akademske 1970/1971. godine Počela sa radom Pedagoška akademija
Akademske 1971/1972. godine Formirano u Mostaru Odjeljenje Pravnog fakulteta iz Sarajeva
1971.godine Formirano u Mostaru Odjeljenje Ekonomskog fakulteta iz Sarajeva
14. februar 1975. godine Skupština opštine Mostar donjela Zaključak o organizovanju pripremnih radnji za osnivanje Univerziteta
16. maj 1975. godine Skupština opštine Mostar obrazovala Inicijativni odbor za utvrđivanje koncepcije Univerziteta
28. novembar 1975. godine Formiran Mašinski fakultet u Mostaru
1. septembar 1976. godine Formiran Ekonomski fakultet u Mostaru
1. septembar 1976. godine Počeo sa radom Pravni fakultet u Mostaru
20. decembar 1976. godine Potpisan Samoupravni sporazum o udruživanju visokoškolskih i naučno-nastavnih organizacija udruženog rada u Univerzitet, koji su potpisali: Ekonomski, Mašinski i Pravni fakultet, Pedagoška akademija, Duhanski institut i Istraživačko-razvojni centar HEPOK-a.
21. decembar 1976. godine Koordinacioni odbor Izvršnog vijeća Skupštine SRBiH razmatrao je osnove Univerziteta u Mostaru i zaključio da su se stekli uslovi za njegovo osnivanje.
11. februar 1977. godine Prva konstituirajuća sjednica Skupštine Univerziteta "Džemal Bijedić", koju je otvorio predsjednik Privremenog savjeta Univerziteta Mladen Paradžik. Izabran je i prvi rektor Univerziteta Bela Ler, redovni profesor Ekonomskog fakulteta u Mostaru
14. februar 1977. godine Svečano proglašenje Univerziteta "Džemal Bijedić" obavljeno je u Narodnom pozorištuu Mostaru
9. decembar 1977. godine Donesena je odluka o osnivanju Univerzitetske biblioteke
16. decembar 1977. godine Formirano Kulturno-umjetničko društvo Univerziteta "Džemal Bijedić"
1. septembar 1978. godine Počeo sa radom Građevinski fakultet u Mostaru
mart 1979. godine Biblioteka dobila status Depozitarne biblioteke UN "Dag Hamaršeld"
2. septembar 1981. godine Biblioteka dobiva status Depozitarne biblioteke za obazovanje, nauku i kulturu.
1. oktobar 1997. godine Donesena Odluka Savjeta Univerziteta o otvaranju dvogodišnjeg studija Informatike u okviru Univerziteta.
Akademske 1997/1998. godine Počeo sa radom Studij agromediteranskih kultura u okviru Univerziteta.
19. maj 1999. godine Donesena Odluka Savjeta Univerziteta o otvaranju dodiplomskog Studija za jezike.
 
eduroam