Oglasna tabla - Obavještenja

Objavljeno: 24. okt 2011. | Kategorija: Obavještenja | Pogledano: 3765 puta
Studenti upisani u akademskoj 2011/2012 godini mogu početi koristiti UNMO:DL sistem kao i UnSIS STUDENT.

Objavljeno: 26. mar 2010. | Kategorija: Obavještenja | Pogledano: 2819 puta
Greška koja je bila na UNMO:DL je ispravljena. Authentikacija na UNMO:DL je obavezna kako bi došli do materijala.

Objavljeno: 24. mar 2010. | Kategorija: Obavještenja | Pogledano: 2581 puta
Zbog problema koji se desio na UNMO:DL bazi isključena je authentikacija korisnika za pristup materijalima. Da bi pristupili materijalima na UNMO:DL nije potrebno da upisujete vaš Username i Password.
Nadamo se da će problem biti otklonjen u toku današnjeg dana!

Objavljeno: 20. okt 2009. | Kategorija: Obavještenja | Pogledano: 3850 puta
Kao što vidite Experimentalna faza sistema za postavljanje materijala je završena. Pristuo Distance Learning sistemu (UNMO:DL) je odobren samo za predavače i studente Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru.