Oglasna tabla

Objavljeno: 28. okt 2014. | Kategorija: Bez kategorije | Pogledano: 3594 puta
Studenti upisani u akademskoj 2014/2015. godini mogu početi koristiti UNMO:DL sistem kao i UnSIS STUDENT.
 
Pored navedenih servisa studentima je omogućeno korištenje Microsoft Office 365 (Exchange mail servis, OneDrive Cloud, Online Word, Online Excel, Online Powerpoint).

Objavljeno: 24. okt 2011. | Kategorija: Obavještenja | Pogledano: 3765 puta
Studenti upisani u akademskoj 2011/2012 godini mogu početi koristiti UNMO:DL sistem kao i UnSIS STUDENT.

Objavljeno: 20. okt 2011. | Kategorija: Bez kategorije | Pogledano: 2352 puta
UNMO:DL sistem je u fazi nadogradnje na novu verziju, sa novim modulima i funkcijama. Zbog integrisana novih modula i funkcija doći će do povremenih prekida rada UNMO:DL sistema, te vas molim za razumjevanje.

Objavljeno: 18. okt 2010. | Kategorija: Bez kategorije | Pogledano: 3777 puta
Studenti upisani u akademskoj 2010/2011 godini mogu početi koristiti UNMO:DL sistem.
 

Objavljeno: 26. mar 2010. | Kategorija: Obavještenja | Pogledano: 2819 puta
Greška koja je bila na UNMO:DL je ispravljena. Authentikacija na UNMO:DL je obavezna kako bi došli do materijala.

Objavljeno: 24. mar 2010. | Kategorija: Obavještenja | Pogledano: 2581 puta
Zbog problema koji se desio na UNMO:DL bazi isključena je authentikacija korisnika za pristup materijalima. Da bi pristupili materijalima na UNMO:DL nije potrebno da upisujete vaš Username i Password.
Nadamo se da će problem biti otklonjen u toku današnjeg dana!

Objavljeno: 20. okt 2009. | Kategorija: Obavještenja | Pogledano: 3850 puta
Kao što vidite Experimentalna faza sistema za postavljanje materijala je završena. Pristuo Distance Learning sistemu (UNMO:DL) je odobren samo za predavače i studente Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru.