Uputstvo za korištenje

Ko ima pristup na DL sistem?
Pristup UNMO:DL sistemu imaju svi profesori, asistenti i studenti Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru.
 
Distance Learning sistem je trenutno aktivan za:
- Mašinski fakultet
- Agromediteranski fakultet
Pročitaj ...

Pristup DL sistemu
Prijavljivanje na Distance Learning Sistem ostvarujete preko adrese http://www.unmo.ba/dl/default.aspx sa korisničkim imenom (username) i lozinkom (password) koji ste dobili za UNMO.BA e-mail. Nakon prijavljivanja na UNMO:DL sistem poželjno je da izvršite promjenu vaše lozinke.
 
 
Pročitaj ...