Edin Djedović

Kandidat (Ime i prezime) Edin Djedović
Naslov disertacije Ustavno regulisanje posebnog i zajedničkog u komparativnim ustavnim sistemima
Mentor (Ime i prezime)
Član 1 dr. sc. Kasim Trnka
Član 2 dr. sc. Nurko Pobrić
Član 3 dr. sc. Amra Jašarbegović
Član 4
Član 5
Vrsta Komisije za ocjenu podobnosti kandidata i teme
Datum 26.09.2013