Formiranje matičnog i kolekcionog nasada smokve i šipka u cilju introdukcije novih kultivara i očuvanja domaćeg sortimenta

Linija finansiranja Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke
Institucija Agromediteranski fakultet
Godina početka 2005
Trajanje (mjeseci)
Tip projekta
Koordinator Agromediteranski fakultet