H15

Kandidat (Ime i prezime) Džemal Špago
Naslov disertacije Upotreba retoričkog pitanja u realizaciji govornih činova u savremenom engleskom jeziku
Mentor (Ime i prezime) prof. dr. Snežana Bilbija
Član 1 prof. dr. Snežana Bilbija
Član 2 prof. dr. Lada Šestić
Član 3 doc. dr. Adisa Imamović
Član 4  
Član 5  
Vrsta Podobnost
Datum 05.10.2010