H3

Kandidat (Ime i prezime) Salkan Užičanin
Naslov disertacije Utjecaj industrijskog razvoja na društvenu strukturu u Bosni i Hercegovini
Mentor (Ime i prezime) prof. dr. Adnan Velagić
Član 1 dr. sc. Husnija Kamberović
Član 2 prof. dr. Adnan Velagić
Član 3 prof. dr. Enes Pelidija
Član 4 doc. dr. Senija Milišić
Član 5  
Vrsta Podobnost
Datum 03.01.2013