Hotelske i ugostiteljske usluge
Objavljeno: 29. dec 2018. | Kategorija: Javne nabavke | Pogledano: 1164 puta

U skladu sa članom 8. stav (1) Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", br. 39/14) i članom 1. stav (1) Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II Dio B Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj 104/14), a u skladu sa Odlukom o pokretanju javne nabavke, broj: 101-1-2991/18 od 14.12.2018. godine, pozivamo vas da dostavite ponudu za usluge hotelskog smještaja za Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru.

Hotelske usluge za smještaj gostujućih nastavnika - Aneks II di.pdf
(7,21 MB)