Print verzija Posalji prijatelju Dodaj u Favorite
Home Page
Univerzitet
Institucije
Međunarodna saradnja
Univerzitetska biblioteka
Studentski dom
Unija studenata
Instituti
Osiguranje kvaliteta
Career Center Mostar
Fakulteti
Foto galerija
Linkovi
Novosti
Oglasna tabla
Pročitaj MAIL

Registar zbornika radova

Registar.docx (42,11 KB)


BH Telecom

Instituti

Institut za mašinstvo
 
Institut za mašinstvo je formiran i djeluje kao naučnoistraživačka jedinica Mašinskog fakulteta. Nastao je početkom osamdasetih godina, prerastanjem iz Zavoda za mašinstvo, prve naučnoistraživačke institucije na području Hercegovine, koja se bavila problematikom metaloprerađivačke industrije. Prije rata, kao i danas Institut za mašinstvo je bio nosilac naučnog rada, nosilac transfera znanja, most između industrije i Univerziteta, veza između proizvodnog procesa fundamentalnih istraživanja i visokoškolskog obrazovanja. Institut je uspješno realizovao više od 50 naučnoistraživačkih projekata, preko 500 naučnih i stručnih projekata za potrebe privrede, te ogroman broj usluga različitog nivoa složenosti. Institut raspolaže sa preko 1000m2 laboratorijskog i kabinetskog prostora u koji je smještena kompletna radionica za mehaničku obradu materijala i zavarivanje, savremeni računarski centar, te vrlo vrijedna oprema za ultrazvučnu defektoskopiju materijala, ispitivanje naponsko- deformacionih stanja, mjerenje vibracija i buke, kao i druga mjerna i ispitna oprema.
Danas, u promjenjenim okolnostima Institut je koncipiran tako da se kroz njegovo djelovanje, na najpodesniji način, uključuju svi uposleni i saradnici fakulteta, na rješavanju naučnih, stručnih i proizvodnih problema. I pored nepovoljnog privrednog okruženja, Institut je osposobljen za rješavanje i najsloženijih zadataka i ostvaruje zapaženu saradnju sa srodnim institucijama u zemlji, a ima podršku i od većeg broja stranih Univerziteta, što predstavlja dodatnu garanciju njegovog budućeg razvoja i napredka.

Direktor: Doc. Dr. Smail Klarić
Tel/fax: +387 36 571 258
 
 
Zavod za projektovanje i ispitivanje Materijala i konstrukcija Građevinskog fakulteta - ZPIMK
 
U prijeratnom periodu praktični dio nastave studenata Građevinskog fakulteta, kao i naučno – istraživačka djelatnost, odvijali su se u saradnji sa institutima i centrima suosnivača fakulteta. Ove aktivnosti su bile definisane posebnim sporazumom o poslovno – tehničkoj i naučno – istraživačkoj djelatnosti. Na ovaj način ostvareno je više naučno – istraživačkih projekata iz domena korištenja sekundarnih sirovina, problematike voda na kršu, kao i razvojnih projekata iz područja geotehnike i društvenih ciljeva (DCV), koji je finansirao SIZ nauke BiH.
Pred sam rat u toku je bilo formiranje Zavoda za građevinarstvo i građevinske materijale pri fakultetu, ali je agresijom na grad Mostar i BiH prekinut njegov razvoj. Tek nabavljena laboratorijska oprema i cijela dokumentacija ostala je na zapadnoj strani grada.
U novembru 1995. godine donešena je odluka o ponovnom pokretanju rada Zavoda za projektovanje i ispitivanje materijala i konstrukcija. U sklopu ovih aktivnosti sklopljen je ugovor o zajedničkom korištenju laboratorije za beton sa GP «Hidrogradnja» Sarajevo, čime su stvoreni početni uslovi za edukaciju studenata i za druge razvojno istraživačke projekte. Laboratorija je osposobljena sa opremom za geomehanička ispitivanja, ispitivanja agregata, kao i ispitivanja betona i njegovih komponenti, hemijska ispitivanja i ispitivanja konstrukcija, kao i geodezijska mjerenja. U svakom slučaju stvoreni su uslovi za jačanje ovog Zavoda i ukljičivanje u nastavni proces i razvojne projekte.
 
V.D. Rukovodilac: Asist. Majudin Muratović dipl.ing.građ.
Laborant: Ahmed Šubara
Tel: +387 61 106 232
Fax: +387 36 570 032
       +387 36 570 221
 
 
eduroam