Međunarodna saradnja

Korespondencija i prevođenje

 • Redovna prepiska sa organizacijama kao što su UniAdrion, IC Dubrovnik, Boshman projekt, WUS, DAAD, American Councils, ambasadama i ostalim koji traže informacije od Univerziteta ili proslijeđuju informacije Univerzitetu; primanje i distribucija vijesti sa AINSEEINFO, mreže za informisanje o stipendijama, otvorenim programima i sl. u Jugoistočnoj Evropi te vijesti iz Ureda EUA u Briselu, te prevođenje dokumentacije.
 • Prepiska sa službenicima Vijeća Evrope koji koordiniraju sve pojedine projekte u okviru Projekta reforme menadženta na univerzitetima u BiH: izrada prototipa statuta, te rad radnih grupa za obuku menadžmenta, rad radne grupe za Bolonjske reforme u BiH

Projekti

TEMPUS projekti. U toku su univerzitetski projekti:

 1. European Management Project for B&H Universities/Evropski menadžmentski projekat za B&H univerzitete
 2. Introduction of ECTS at BH Universities/Uvođenje ECTS-a na B&H univerzitete,
 3. Strengthenining Quality Assurance in B&H, nosilac SUS BiH,
 4. MSc Programme for Sustainable Energy Engineering (KUNGLIGA TEKNISKA HOEGSKOLAN- Stockholm).

Pripremljene su aplikacije za još tri TEMPUS projekta:

 1. Interdisciplinarni postdiplomski studij – Međunarodni Univerzitetski Centar,
 2. Improved Quality of Teaching and Learning in Business Information Systems, nosilac Univerzitet u Beogradu,
 3. Networking of International Relation Officies, nosilac Univerzitet Vigo, Španija.

Projekti WUS Austria

 • Dosad je Kancelarija učestvovala u apliciranju za: Brain Gain Program (gostujuci profesori), Course Development Program (razvoj nastavnih planova).

EUA Projekti

 • Finaliziran je dvogodišnji Quality Culture Project, u kojem je Univerzitet učestvovao kao prvi iz BiH, u grupi za Bolonjske reforme.
 • Kancelarija je učestvovala u procesu Evaluacije Univerziteta. Referent Kancelarije je bila sekretar tima za samoevaluaciju i kontakt osoba za Univerzitet u vezi sa svim aktivnostima i posjetama EUA tima.
 • Ostali projekti: Svjetska banka, Boshman, UNDP, Coimbra Winterschool, Robert Bosch, EraWest Balkan, English Language Fellow, FP6 itd.

Saradnja

Sporazumi sa univerzitetima
Do sada su potpisani sporazumi sa Univerzitetima u Granadi i Madridu (Complutence), Španija, te Univerziteti u Novom Sadu i Kragujevcu, (SCG).
Delegacija iz Norveske (Norveski Univerzitet prirodnih nauka) posjetila je Univerzitet 11. aprila. Radi se o saradnji u oblasti poljoprivrede, u okviru projekta Norveski poljoprivredni program u JI Evropi". Potpisan Sporazum o saradnji.
Posjeta naše delegacije Turskoj, maj 2005. Potpisan Sporazum o saradnji sa Univerzitetom u Akdenizu. Uspostavljeni kontakti za rad na desetak zajedničkih projekata, na prijedlog turske strane.
Na Univerzitetu "Džemal Bijedić" u Mostaru 16.01.2006. potpisan je sporazum o saradnji sa Univerzitetom Aleksandrija iz Egipta.
Takođe je potpisan Sporazum o saradnji sa Univerzitetom Jyvaskyla u 2006. godini, te Memorandum o saradnji sa Univerzitetom u Ljubljani.
 
Saradnja sa SFOR-om
Uz pomoć SFOR-a, sada EUFOR-a u Mostaru, organizuje se kurs španskog jezika već dvije godine.

Rad sa studentima i nastavnim osobljem
Kancelarija proslijeđuje informacije studentima o stipendijama, programima koji se nude, a koje pristizu u Kancelariju. Organiziraju se prezentacije programa, akcija, ljetnih škola i aktivnosti koje se ponude Univerzitetu.
Kancelarija pruža informacije o stipendijama i programima za nastavno osoblje, te im pomaže pri apliciranju.