Jasmina Đonlagić

Kandidat (Ime i prezime) Jasmina Đonlagić 
Naslov disertacije Njemačka književnost u bosanskohercegovačkim književnim publikacijama za vrijeme austrougarske vladavine
Mentor (Ime i prezime)
Član 1 doc.dr. Lejla Sirbubalo
Član 2 prof.dr. Slobodan Grubačić
Član 3 doc.dr. Dijana Hadžizukić
Član 4
Član 5
Vrsta Komisija za ocjenu i odbranu doktorske disertacije
Datum 18.07.2013