Javni Konkurs za upis druge generacije na doktorski studij Evropskog prava
Objavljeno: 10. jan 2019. | Kategorija: Konkursi | Pogledano: 1107 puta
Na osnovu člana 103. stav (1) tačka c) Zakona o visokom obrazovanju  u HNK, članova 72., 128. stav (1) tačka c), 163. stav (1) Statuta Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru, a u skladu sa članom 12. i 13. Pravila studiranja na III ciklusu studija i sticanja zvanja doktora nauka na Univerzitetu „Džemal Bijedić" u Mostaru i Odluci Senata, broj: 101-3121/18 od 28.12.2018.godine, Senat Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru raspisuje JAVNI KONKURS  za upis druge generacije polaznika na dokrorski studij Evropskog prava iz pravnih nauka na Pravnom fakultetu Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru.
    
Upis druge generacije polaznika doktorskog studija iz pravnih nauka organizirat će se samo pod uvjetom da se za upis prijavi dovoljan broj kandidata, o čemu će odluku donijeti Naučno-nastavno vijeće Pravnog fakulteta Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru.

Izvedbeni plan poslijediplomskog doktorskog studija objavljen je na web stranici www.pf.unmo.ba

Sve potrebne informacije mogu se dobiti putem e-maila: pf@unmo.ba ili putem telefona: +387 (0)36 514 230.

Konkurs je ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u listu "Dnevni avaz". 
JAVNI KONKURS ZA DOKTORSKI STUDIJ - PRAVNI FAKULTET-web.pdf
(400,81 KB)