Konkurs za izbor dekana Fakulteta humanističkih nauka
Objavljeno: 12. dec 2018. | Kategorija: Bez kategorije | Pogledano: 1234 puta
Na osnovu Odluke Naučno-nastavnog vijeća Fakulteta humanističkih nauka Univerziteta "Džemal Bijedić” u Mostaru broj:210-2-545/18 od 7.12.2018. godine, Fakultet humanističkih nauka Univerziteta "Džemal Bijedić” u Mostaru raspisuje KONKURS za izbor dekana Fakulteta humanističkih nauka Univerziteta "Džemal Bijedić” u Mostaru na period od četiri godine.
 
Dodatne informacije o prijavi na konkurs možete pronaći u priloženom dokumentu na stranici Univerziteta, www.unmo.ba. Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u listu "Dnevni list" i web stranici Univerziteta.
UNMO FHN Konkurs za izbor dekana.pdf
(533,23 KB)