Lejla Halvadžija

Kandidat (Ime i prezime) Lejla Halvadžija
Naslov disertacije Socijalno pedagoška dimenzija aktivnog bavljenja mladih sportom
Mentor (Ime i prezime)
Član 1 dr. sc. Muriz Hadžikadunić
Član 2 dr. sc. Husejn Musić
Član 3 dr. sc. Refik Ćatić
Član 4
Član 5
Vrsta Komisija za ocjenu i odbranu doktorske disertacije
Datum 27.11.2014.