Pravilnik o načinu polaganja ispita i ocjenjivanju studenata na Univerzitetu "Džemal Bijedić" u Mostaru

Pravilnik o načinu polaganja ispita i ocjenjivanju studenata na Univerzitetu "Džemal Bijedić" u Mostaru
Pravilnik o nacinu polaganja ispita i ocjenjivanju studenata - Univerzitet Dzemal Bijedic u Mostaru.pdf
(286,92 KB)