Pravilnik o angažovanju uposlenika Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru na drugim visokoškolskim ustanovama

Pravilnik o angažovanju uposlenika Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru na drugim visokoškolskim ustanovama
Pravilnik o angazovanju uposlenika - Univerzitet Dzemal Bijedic u Mostaru.pdf
(802,98 KB)