Pravilnik o uslovima i načinu angažovanja saradnika sa drugih visokoškolskih ustanova na Univerzitetu "Džemal Bijedić" u Mostaru

Pravilnik o uslovima i načinu angažovanja saradnika sa drugih visokoškolskih ustanova na Univerzitetu "Džemal Bijedić" u Mostaru
Pravilnik o uslovima i nacinu angazovanja saradnika - Univerzitet Dzemal Bijedic u Mostaru.pdf
(236,08 KB)